sUZA sUZU gONI

Je samo jedna od vrsta fasade,naravno.

10.06.2010.

Vukašin vraća udarac


U ljubavi i ratu kazu sve je moguce, a poslije rata dolazi vrijeme kad treba neki racuni da se naplate i neke stvari da se vrate. Tako i ova nasa prica temelji se na istinitom dogadjaju, koji se desio prije rata, gdje su glavne uloge hazan (furman) i vukasin (trgovac). Priloska odredba za mjesto bi bila pod lipom ispred vukanove trgovine u gornjoj miricini. Pa pocnimo.

Vukasin zvani vukan trgovac prijeratnog sistema radio je u bosninoj trgovini u g.miricini u jasimovoj kuci. kad mu dodjes u trgovinu doceka te blag osmijeh na licu i ono standardno dobar dan izvolte. ali glavna njegova osobina je bila sto je robu davao na veresiju. naravno kad  robu dajes na veresiju to je otprilike puhni mu habibe.  jedna od stalnih vukanovih musterija bio je i hazan. hazan je inace po zanimanju bio pruzni radnik u to vrijeme, što je značilo volim popit. tako jednog dana dok je hazan odrzavao svoju uobicajenu rutu na pruzi pronasao je novine. posto nije znao citati zamolio je svog kolegu, de mi bogati procitaj sta pise. kolega je naravno jedva docekao da se pohvali hazanu kako zna citati, ali kad je skontao da su novine napisane cirilicom, iskobečio je oči ko majmun na bananu. al brzo se dosjetio i poceo iznmisljati pricu ko fol čito. u bosni se sprema rat, i preporucuje se narodu da obezijede dovoljne kolicine brasna, soli secera i ostalih potrebstina, citao je hazanov kolega. Kad je ko fol ciitao eto vidis hazimaga rat se sprema, pa kupi sebi osnovne zivotne namirnice da imas, savjetovao ga je, naravno da cu kupiti rekao je hazan. vukanova zema je bila mjesto gdje se hazan odmarao kad se vracao sa posla. popije tu koju pivu, pa onda cetveronoske ide kuci.
vukane trebam se podmijeriti kod tebe, al nemam para sad, bila je uobicajena hazanova recenica. ma moze hazimaga, sto da ne rece vukan. jebiga vidis ova situacija, sta ja znam sta se moze desiti, pa sam mislio da se podmijerim za svaki slucaj, a pare cu ti dati uz platu.
nije problem, samo reci hazime. daj  mi 6 gajbi piva, 2 kartona konjaka, karton vekije i vrecu brasna.

sutra nastavak...Misterije runjevackih suma

13.04.2010.

FIFA 2010 Tuzna Afrika

Posredstvom naseg specijalnog emisara u Tuznoj Africi dosli smo do exkluzivnih spiskova nekih od reprezentacija i skracenu sudijsku listu.

Sastav reprezentacija za SP u Africi 2010

1. NEMAČKA
Prdner, Fukling, Jebensdorf, Beinguzen, Fukenstein, Grosmuder, Picajzler, Drkler, Lizvald, Kurcenweber, Seksundrajsinger

2. FRANCUSKA
Kurvon, Lizon, Seron, Gladipicon, Dupon, Golokurcon, Pizdolizjen, Picojebon, Fukason, Golopizdon, Pederon

3. MAĐARSKA
Drkačbači, Pičkaš, Dudaš, Nejebeš, Mudagužvaš, Minđumotaš, Kurvamatoš, Picofukaš, Piculizas, Tebisereš, Pičos

4. ITALIJA
Usereti, Guzorantini, deKurconi, Serentini, Fukatoni, Picolizoni, Prdoni, Drkatoni, Jebeci, Piconi, Kurcatone

5. JAPAN
Njufukasaki, Turimitikitu, Picakojama, Jakatimuda, Mudakošaka, Dudašmimoga, Kurcayonara, Njubi, Njuću, Njusam, Njuti

6. SRBIJA
Kurcović , Krivokurac, Pizdić , Klitorovski-Šupkovski, Utegorović, Pizdolizić, Mudonja, Drkajlija, Seronja , Jebenčić, Dupedavac

SUDIJE:
Jebote Janoš (Mađarska)
Artur Mek Pimpek (Škotska)
Klitoris Papapizdopulos (Grčka)
Oton Kurconpopesku (Rumunija)
Pjotr Dugokurcovski (Rusija)
Adam Serikreč (Engleska)
Ku Rac (Kina)
Sulejman El Pizdan (Saudijska Arabija)
Sisa-kan (Mongolija)
Ramiz Upizdi (Albanija)
Janez Jodl-Pimpekič (Slovenija)
David Kurcman (Izrael)

07.04.2010.

FRISKA VIJEST

Anđelina Đoli hoće da lafi sa Bajbagom
 
 

Brad sa sibijanom u prostorijama NK Lokomotiva

Na­kon cjelodnevne  ne­pres­ta­ne po­tje­re i cucurenja kam su i sto  su do­šli u Miricinu sla­vni par An­đe­li­na Džo­li i Bred Pit, iz UMPROFORA  su ju­če nejdji prid jaciju po­sla­li prvo zva­ni­čno sa­op­šte­nje.

Tajnovitošću do pažnje 

Cilj po­sje­te UMPROFOR-ove am­ba­sa­do­ri­ce do­bre vo­lje i nje­nog par­tne­ra Mikrokreditne organizacije Partner jes­te uka­zi­va­nje na merak u ko­jem ži­vi nesto oko 4 hilajde Miricana i 7.000 iz­bje­gli­ca iz Hrvat­ske, od ko­jih su mno­gi smje­šte­ni u ko­le­kti­vnim cen­tri­ma na Sariji, čes­to u uža­snim uslo­vi­ma.

- Oni su po­sje­ti­li i po­ro­di­ce od visokog ugleda ili sto bi mi rekli ugledne famelije. O fi­nan­sij­skim efe­kti­ma ove po­sje­te ni­ko ni­šta sad ne mo­že re­ći.Ali ko sto smo lafili u proslom izvjestaju para niko nije mogo dobi od njihar dvoga.  An­đe­li­na Džo­li osim što je am­ba­sa­dor  STRUMFOVA i sa­ma  sto bi nas Bingulica rekao kon­tri­bu­ira za akti­vnos­ti ove or­ga­ni­za­ci­je u ci­je­lom svi­je­tu. Kastile cemo vam reci i da je dru­gi dio nje­nog po­sla  održa­va­nje paž­nje svjet­ske ja­vnos­ti na  po­dru­čja ko­ja po­sje­ću­je - kaže gla­sno­go­vor­ni­ca STRUMFOVA u BiH Strumfeta Prlja­ča za "Radio opanak".

Kon­tra­di­ktor­nost da že­li pri­vu­ći paž­nju ja­vnos­ti, a is­to­vre­me­no zah­tje­va­ti to­tal­nu ano­ni­mnos­t i uda­lja­va­nje me­di­ja Prlja­ča je po­ku­ša­la po­ja­sni­la ti­me da oni u STRUMFO'MA izbiljam postuju pra­vi­la koja Andjeo potencira. Ako, dakle, onaj ko­ga ugoš­ća­va­ju ka­že da bi "po­što­vao i ci­je­nio ako ne bi bi­lo di­rek­tnog kon­ta­kta sa me­di­ji­ma", STRUMFOVI to tre­baju­ i mo­raju­ ispo­što­va­ti. Bi­lo ka­ko bi­lo, par Džo­li - Pit ukoliko vam zakucaju na vrata i povicu "O domacine" slobodno im mozete uputiuti rijeci dobrodoslice "Hajd' u pecinu".Oni kod kojih su vec bili doticna hanuma sa svojim istiharom fale se kako su safuni koje su im poklonili mirisali plaho fajn.Corape su isto donijeli bijele k'o snijeg a posto keksa Lindje nisu nigdje mogli naci izvinuli su se rijecima hanume Andjeline'Uceram i zemi dje Lindje nema-rekla je svojim bozanstvenim glasom Andjelina" .

 Šta je poručila

Je­'na o' že­na s' ko­jim je Anđelina Džo­li lafila to­kom po­sje­te Mir'cini is­pri­čala joj je o slavljenju osmih martova i da je bio jedan Lindjo kod nje jos joj Muragiba dala pa nije se jos pojo i ponudila sam joj da ga dam a ona(Andjelina) iskolacila oci ko kurbance malo.

Na kraju je Andjelina samo izustila "Zaceram vise i Lindji od neke dobi,bolje da sam Tops trazila " i zamakla za krivinu uputivsi se prema berkovici,Gnojnici itd. itd. 

Špekulacije o usvajanju

 

Za pri­če da su Džo­li i Pit do­šli u BiH da bi usvo­ji­li još je­dno di­je­te, Strumfeta  Prlja­ča kaže da su u pitanju samo lafine.

Brine za NK LOkomotiva

 Ka­ko pre­no­se iz Papa Strumfovog  ureda, Anđelina Džo­li je, os­vrću­ći se na bu­du­ćnost, pri­mi­je­ti­la da NK Lokomotiva sa­da ima pri­li­ku da kre­ne na­pri­jed kroz ovih narednih 3-4 kola pod uslovom da pobijedi Sladnu u seldecem kolu, te da su usraen sudije  ti ko­ji su naj­vi­še od­go­vor­ni za to da oda­be­ru hocel su't dobro u Sladnoj il ce opet jes' govna. Cak je i Brad sceo da trenira sa nasim igracima ali posto na trening nije niko dos'o otiso je Brad sa Bingasom Pit.

Pozdrav svima i sta ja znam mozda ovo gore sve navedeno i nije bas ona skroz istina  ali hajde neka mi bude.

 

05.04.2010.

EXKLUZIV-Angelina i Brad u Miricini

Naj­po­zna­ti­ji ho­li­vud­ski glu­ma­čki par An­ge­li­na Jo­lie i Brad Pitt ju­čer nejdji prid aksam  dohakali su  u Miricinu.Jo­lie i Pit su sti­gli izbeha, a ja­ko obez­bje­đe­nje ni­je do­zvo­li­lo ni­ko­me ni da im pri­đe.Prema rijecima Bingasa koji je bio jedan od ocevidaca njima dvome se nije moglo ni primirit pa hajd de.Uz to Bingas navodi:

- On je no­sio crni dzenper i kisobran. Sceo sam zatrazit koju marku od njihar, ali njho­vo osi­gu­ra­nje ni­je mi da­lo kucit njima. Još se cak jedan izdrecio name i rek'o mi da bi mogo i pesnicu popi.Uspijo sam i primijetit da je Andjeo(tako Angelinu Jolie od milja Bingulica zove) nosio potpecene EMEK opanke. - ka­zao je izvor "radio opanka".

Sla­vni par ni­je pro­šao ni pe metara kraj mene.-izjavio je Mito Bekrija,porjecanski besposlicar. Ra­zlog nji­ho­ve po­sje­te nasem mirnom  mjestu si­noć ni­je bio objav­ljen.Vise informacija cemo imati uskoro od naseg novinara koji je na glavnoj mirickoj cheki gdje kako kaze moraju proc.

Svjetska megazvijezda nas posjetila

29.08.2009.

Dvjesta to je nas broj

Ove godine izgleda pripreme shvacene izbiljam

Nogometasi FK Lokomotiva ju­čer se vra­ti­la sa osmo­minutnih  pri­pre­ma u Jecmistu, gdje su se iza­bra­ni­ci Luis Kerola(Lewis Carol), menadzera naseg tima, pri­pre­ma­li za  svjetsku smotru “razgalica 2009” u El­bla­du (Polj­ska) ko­je će se održa­ti u 19. do 27. sep­tem­bra. Jusuf Alic Jusinjo, ka­pi­ten negometnog kluba  za­do­vo­ljan je uslo­vi­ma ko­ji su na­ši "beniholovci"  ima­li u Jecmistu i for­mom igra­ča.

 

- Mi­slim da smo ispu­ni­li sve zah­tje­ve ko­je je pred nas sta­vio stru­čni štab. Kao ka­pi­ten, mo­ram is­ta­ći da su šes­to­ri­ca ju­ni­or­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca kluba ko­ji su bo­ra­vi­li sa na­ma po­ka­za­li za­vi­dno zna­nje i za­la­ga­nje (Segma,Kape,Ceto,Melkiot,Koka,Jake I Demac). Ne­ki od spo­me­nu­ti igra­ča pu­to­vat će sa na­ma u Polj­sku. Ko­na­čnu odlu­ku o to­me do­ni­jet će menadzer i stru­čni štab ekipe - ka­zao je Jusinjo.

 

Ka­pi­ten ne oče­ku­je ni­ma­lo la­gan za­da­ta­ka u od­bra­ni ti­tu­le ko­ju su 2007. osvo­ji­li u Ma­đar­skoj.

 

- Ima­mo izu­ze­tno ja­ku gru­pu. Na­ši gla­vni kon­ku­ren­ti za me­da­lje bit će Ru­si­ja sa svojim poznatim Sibirskim fudbalskim humorom, Srbi­ja,mentalitetom najslicniji nama samo sto [piju daleko slabiju rakiju od nas tako da mislim da sa njima nece biti nekih prob;lema i re­pre­zen­ta­ci­ja Nje­ma­čke koji su najoznatiji po cuvenom prdenju za vrijeme objeda. Me­đu­tim, sve osim fi­na­la za nas bi bio ne­us­pjeh, ta­ko da se na­dam da će­mo u BiH do­ni­je­ti de­ve­to zla­to ka­da je u pi­ta­nju ovaj sport. Spoj mla­dos­ti i is­kus­tva bit će naš re­cept za us­pjeh u Polj­skoj.

 

Vi­je­će mjesne zajednice Miricina iz­dvo­ji­lo je 14 kon­ver­ti­bil­nih ma­ra­ka za pri­pre­me ekipe za pred­sto­je­će DP. Me­đu­tim, ka­ko is­ti­če Jusinjo po­tre­ba­na su zna­tno ve­ća fi­nan­sij­ska sred­stva, što si­gur­no ovi mom­ci i za­slu­žu­ju.

 

- Mi­slim da je ovo prvi put da nam ova in­sis­tu­ci­ja po­ma­že. Ka­ko god, ovaj iznos je sim­bo­li­čan u odno­su na na­še tro­ško­ve. Na osno­vu do­sa­daš­njih re­zul­ta­ta, mi­slim da za­slu­žu­je­mo mno­go vi­še. Ipak, na­dam se da će­mo od ja­nu­ra na­re­dne go­di­ne i mi kon­ku­ri­sa­ti za do­dje­lu do­ži­vo­tne na­gra­de po par­vil­ni­ku Za­ko­nu o spor­tu mjesne zajednice Miricina. Ispu­nja­van­mo sve uslo­ve, ta­ko da oče­ku­je­mo kon­kre­tne po­te­ze. Že­lim is­ta­ći da je Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re i spor­ta mjesne zajednice, na če­lu sa mi­nis­trom Dzoom Kalajom, do sa­da iz­dvo­ji­lo naj­vi­še nov­ca za naš ko­le­ktiv - za­vrša­va Jusinjo.

 

Inace treba napomenuti da su se na apel za pomoc klubu odazvali jos mnogi tako da je Europrost izdvojio 7KM,Engrad 4,5KM,JUOS izdvojila je 1KM I svima se zahvaljujemo na srdacnoj pomoci. Pre­ma ri­je­či­ma Jusinja,  bi u Polj­sku tre­ba­la le­tje­ti katapultom19. septembra kako se ne bi fi­zi­čki is­crpi­li za izu­ze­tno te­ške uta­kmi­ce ko­je ih oče­ku­ju. Na DP u Polj­skoj re­pre­zen­ta­ci­je uče­sni­ce bit će po­di­je­lje­ne u dvi­je gru­pe. U gru­pi A igrat će Nje­ma­čka, Kineski Tajpeh,Mauricijus,Andora,Sao Tome i Principe,Kajmanska Otocja. Na­ši zla­tni mom­ci svrsta­ni su u gru­pu B za­je­dno sa Kosovom,Metohijom,Decanskom Dolinom,Gnjilanama,Ferizajom. Pod­sje­ti­mo, na­re­dno evropsko  prven­stvo u fudbalu održat će se u BIH 2010., dok će se olimpijske igre održa­ti u BIH 2012.

 

Osam zla­tnih

 

NFK Lokomotiva  je­dan je od na­jus­pje­šnijh spor­tskih ko­le­kti­va u na­šoj ze­mlji. Na do­sa­daš­njim ta­kmi­če­nji­ma nasi razgalicari  osvo­ji­li su uku­pno 0 me­da­lja od če­ga 0 zla­tnih, 0 sre­bra i nijedno bron­za­no odli­čje. olim­pij­ske igre u Sydney 2000. ( 32.mjes­to), Ati­ni 2004. (73.mjes­to), Pe­kin­gu 2008. (210. mjes­to). Evrop­ska prven­stva u Tal­li­nu 1997. (53. mjes­to), Sa­ra­je­vu 1999. (52. mjes­to), So­ro­spa­ta­ku 2001. (51. mjes­to), La­pe­ran­ti 2003. (41. mjes­to), Le­vre­ku­ze­nu 2005. (43. mjes­to) Nyiregyha­zi­ju 2007. (48. mjes­to). Dunjalucka prven­stva u rasljevi 1998. (159. mjes­to), Egip­tu 2002. (201. mjes­to), Ritosici 2006. (181. mjes­to).  

Sta reci osim da na kraju pozelimo puno srece nasim  predstavnicima I reprezentima mirickog sporta.

Jedan od  mladih igraca .Melkiot.

20.08.2009.

Briga za igracima

Da se u Lokomotivi ozbiljno radi i misli na buducnost, pokazuje i fotografija nove doktorice koja iznosi povrijedjenog igraca sa terena, koji nije mogao skriti zadovoljstvo sto je povrijedjen. Uprava kluba je raspisala konkurs na upraznjeno mjesto klupskog lijecnika. Konkurs je trajao 150 dana, a za to vrijeme na adresu kluba pristigla je jedna prijava. Nakon pregleda dokumentacije komisija je pozvala kandidata na razgovor koji se odvijao u prostorijama kluba.Odluceno da novi klupski ljekar bude mlada australka po imenu Merino Kran, koja je u svojoj dokumetaciji imala reference Liverpula, Arsenala, Ajaxa i Karabakh-ahahahahah, a najbitinija stvar je to sto doktorica nije udata (niti se udavala), pa nece morati subotom i nedjeljom prati veš, filovat paprike i titrat muda. Igraci su je dobro prihvatili i slobodno vrijeme se druze i izlaze u Sizje na pečenje, a vec se po selu prica da doktorici oci posebno sjaje dok gleda igraca sa brojem ...eh eh! Pitajte čarija on sve zna!

nova doktorica kluba
nova doktorica kluba


26.07.2009.

Podikaci ga Zlaja

Zlatan Bajramović počinje s treninzima
 
 

Zlatan Bajramović bh. nogometni reprezentativac i igrač  Mladosti iz Donjeg Brijanja, naredne sedmice će doci na krcenje  zivice na lugovima. Nakon što je po ko zna koji put imao problema sa nožnim palcem, proslavljeni bh. reprezentativac uključit će se u rad ekipe koja je dobila posao na tenderu za krcenje  zivice na nasem stadionu.- Ne znam vkakoda opisem ovaj trenutak,trenutakkojisamcekao da ne slazem cio zivot. U posljednje vrijeme sam lagano sto n\bi nas narod rek'opilicario po DFonjme Brijanju a vec u narednimdanima dolazimu Miricinu sa  svojim tek poklepanim kosiojerom,ma zapet ko puska pahajd de, osjećam se dobro, palac me ne boli i mislim da je vrijeme da normalno radim bez odhukivanja - kazao je Bajramović.Krajem prošle sezone Bajramović je u Švicarskoj izvadio metalnu pločicu iz palca, i tada je najavio muzu milka krava diljem Alpi i da ce mu todoprinijeti  da bude spreman za start nove sezone. Ipak, zbog bolova u palcu kojeg je operisao četiri puta, muza krava je  bila na  cuvenom "li-la".Bajramović se povrijedio kod Mehe na ribnjaku kada mu je capac zakacio udicu za nogu u decembru 2007. godine, zbog čega je kasnije oboliood  udicofobije.Sta na  kraju reci osim Podikaci ga Zlaja.

09.07.2009.

Nema gola za iladza

Generacija koja će jebati Monty Pajtonovcima mater
Naslov koji izgleda jako optimisticno, optimista sam i nadam se da će uistinu tako da bude, o čemu se zapravo radi?

Krenimo od početka....

U novembru 20o2.. godine, mlada ekipa Lokomotive pod dirigentskom palicom  Salkic Ibrahima Brajeta postigla je pogodak u utakmici protiv Ratisa iz Majevice.Niko nije mogao ni naslutiti da ce to biti posljednji pogodak ove ekipe.

Što se tiče mlade ekipe, miricka javnost nije bila mnogo optimistična tada, jer nikada nismo uspjeli napraviti neki značajniji rezultat ali niko  nije mogao ni slutiti da će se 16. avgusta 2006. godine na Nahviockoj Marakani roditi generacija koja će za tri godine izgubiti sve utakmice  gdje god igrala.Defilovali su mnogi igraci kroz nas tim,upadalo se vala i preko pertle,lomile se noge ,udarale i sudije ,ali pobjeda nije mogla doci.

Braje je tada okupio  mlade momke željne dokazivanja, bili smo u  sa Nahviocima,Rapatnicom,Brsljanima,Kurcicima i naravno Palcicima, tražili smo šansu pored favoriziranih Rajcana.

Prva utakmica bila je kao što već napisah na Nahviockoj Marakani, protiv Nahvioca. Slavili smo poraz rezultatom 3-0, kazem slavili,pa vjerujte da je tako i bilo jer domacin je stavio fil samo na prvu koru od oblatne ili vam oblande.to vece se pricalo kako su nas sudije izjebale i da ih treba u Miricini dobro docekati.To vece se takodje pojelo nekih dvije vrece kifla koje je donirao u to vrijeme generalni sponzor naseg tima Pekara Venecija.

Tezak poraz ali uz kifle sve  rane bivaju izlijecene,osim onih koje nastaju ,rane oko  zubi.Velika stvar za nasu eklipu desila se kada su nahvioci u gostima pobijedili rapatnicu 4-0 i nama je krenulo da se ostvaruje ono cemu smo se najvise i nadali,da nam pasu drugi rezultati. 
Javnost u Miricini, tada je bila uzburkana, putovali smo na gostovanje u Rapatnicu, i remi bi nas odveo do nevjerovatnog 11.mjesta.
rapatnicani su znali da im samo pobjeda odgovara,te su se tako i ponasal;i i pripremili ovaj mec.u prilog tome ide i cinjenica da smo zatekli kako domacini skidaju sudiju sa susilice ili vam pusnice tik pred pocetak meca tako da je to rezultiralo vodjstvom domacina od 2-0 a nismo jos ni iz slacione izasli. U 24. minuti ramo iz Caga je doveo Rapatnicane  u vodstvo 3-0 sto je bio i konacni rezultat ovog meca.Naši momci su se nastavili boriti a slavlje za čitavu Miricinu u 74. minuti donio je Cala koji je uspio jednu loptu nabiti iz naseg peterca i ista je zavrsila u polovici protivnika.Cala je još tada najavio da će u skorijoj budućnosti ostati bez tri prsta(konj mu ih pojeo).

lokomotiva tada je ostvarila ono što još nijednoj nogometnoj generaciji naše ekipe nije pošlo za nogom,ne postici gola punih 6 godina.

Ljevica Calina je još više uznapredvala, kada Calija Konjic izvodi slobodan udarac to je kao penal,al u ragbiju, gotovo svaki je u Spreci ili u boljim situacijama u sumi, Cala  danas, sasvim sigurno ima jedan od nasjmjesnijih  ljevica Evrope. 
 

Pozdrav

08.07.2009.

Zla hodja

Trgovac Sabrija: Uboli smo vola u guzicu 
Na danasnjem prijepodnevnom treningu dezurni kabadahija u nasoj ekipi Huchara neoprezno je zavalio djon svome skupocjenom suigraču Mehmedaliji . Posljednji izvjestaji govore da je Huska najvjerovatnije "podbio" Mehmedaliju. 

Ligamenti su tek istegnuti, te će strijelcu nijednog gola u prethodne cetiri sezone  biti dovoljna posjeta fajkanovici  i  trodnevna rehabilitacija prije nastavka treniranja.

Kakvo sranje!Kako me co'jk podbi tito dragi. - na najkraći je način za "skajnjuz" promuhabetio nesreću frustrirani Mehmedalija.Kada smo ga pitali kako se osjecas kao iz topa je odgovorio isfrustrirano.Na nase pitanje da nam malo bolje pojasni  taj pojam samo je odmahnuo rukom i rekao nemam pojma znam samo da ta rijec zvuci "jebeno".Novom treneru Lokomotive Sabriji je laknulo : Joj jest ga podbio,senico draga,mogo mu je nogu izvalit otkle je nikla,rece Sabrija,a u njegovom govoru usput primijetismo Dzoovu lekciju iz Bosankog(senica).Ma imali smo srece vise nek sto smo teski.-bio je zakljucak Sabrije. 

Drugi nas branic Jusinjo, za radio stanicu "dojcevele" izjavio da se Mehmedalija ove sezone definitivno neće priključiti casovima Bosankog kod Dzoa. 

Mehmedalija  je vrlo dobar igrač. Dzo  bi s njim napravio pravi posao. No, Lokomotiva nece da prodaje muda pod bubrege - rekao je Jusinjo nastavivši: Svi mi u klubu moramo biti sretni i čestitati klupskim dužnosnicima što su uspjeli zadržati Mehmedaliju. Htio je zarko ici na te casove lingvistike kod Dzoa, ali su ga uvjerili da mora ostati. Dobar je momak i siguran sam da zbog svega skupa neće praviti probleme. U svakom slučaju, mislim da ga Dzo moze prekrižiti.

Svi likovi u ovoj prici su izmisljeni i nemaju veze sa stvarnoscu.Veliki pozdrav za sve miricane,i po ovoj anketi zasada sledece godine u ovo doba moglo bi lahko doci do pocetka novih martovskih veceri.Pod novim nazivom Zvijezde Marta.

08.07.2009.

Podsjetnik

Ovu pricu moram jos jednom daobjavim jer doista kada ju god procitam navru mi suze  na oci od smijeha.Onima kojima je postala dosadna ne moraju je vala ni citati.Puno pozdrava .

Slika preuzeta sa www.nklokomotiva.blogger.ba

CRNJO CRNJO JEBEM LI TI MAJKU

 

PUTUJUĆI DŽINDASI NA RINGIŠPILU KOD CRNCA

 

KAZNENA EKSPEDICIJA III dio (3/3)
Probudilo nas je zvono sa obliznje crkve, izgleda da su sahranjivali onog nesretnika sto ga je ujela zmija u hotelu, dok se paralelno sa zvukom crkvenog zvona preplitao i onaj prepoznatljivi zvuk automobila, vespi i žaba. Izašli smo na balkon i zijevali dok su nam stomaci cvrčali od gladi, odma smo zapalili po cigaru i pricali kolko je ko izgubio na raubu prošle noći, utakmicu niko nije ni spominjao, dok su ostali onako kunjali i udisali prdeže koje smo proizvodili čitave noći. Desio se i jedan mali incident tog jutra u wc-u, neko se po noci izasro a nije znao pustit vodu i zapusio onu roru, pa je ona cistacica nesto gundjala, kolko smo je uspjeli shavtiti rekla je e baš ste usrali i sefa i stanicu. Za nepunih 15-ak minuta otisli smo na doručak koji je ovog jutra bio puno bolji, jer je za jednim stolom sjedila neka kineskinja koja nije imala gaćica ispod minice pa niko nije ni primijetio sta smo jeli. 
Slijedo je obilazak Venecije i odlazak na nekakvu pijacu. Venecija s pravom nosi epitet vodeceg turistickog grada, zbilja ima se sta vidjeti i kupiti al ako prethodno dobijes sedmicu na lotu. Imali smo i mi  vodju puta ko pravi turisti koji nikako nije mogao da nas dovede do tog Trga Svetog Marka, džaba sto je na svakom zidu bio putokaz, naziv, pa i karta izradjena u nekom mjerilu ne mogu se sjetiti koje je mjerilo bilo. Al eto nekako smo nabasali na taj cuveni trg, slikali se i malo razgledali, zatim je uslijedilo malo predavanje o Veneciji "Venecija je grad na vodi" to je sve sto smo culi. Poslije toga sjeli smo u nekakve brodove (nisu gondole) i otisli na tu pijacu, neki su kupili one cirkuske kape, neki zidni pikado, domine i jos puno bezveznih stvari, koje su morali da plate papreno. Moglo se ono jos hodati po Veniceiji i razgledati, ali mi smo otisli da osvojimo turnir i sve smo podredili tom cilju! Poslije svega toga, otisli smo na stadion, da malo bolje upoznamo ljude, teren igrace i ostalo, a neki su morali da zakrpe  i kopacke koje su  poderali na prethodnoj utakmici. (Moje i mojih jarana bile su nove novcate). 
Vec na samom ulasku u stadion poceli su pregovori sa pojedinim nasim igracima (primijeceni na prethodnoj utakmici) da ostanu tamo i da igraju za nekakve nizerazredne klubove, pregovori su se vodili sa nekim hrvatom iz Viteza, kojeg smo kasnije vidjeli da prodaje košpe na zeljeznickoj stanici i bjezi od karabinjera, a nasi odabrani momci vec su pred sobom imali jasnu sliku kako potpisuju ugovor sa Interom, Milanom, Juventusom... mozda bi i potpisali da im menadžera nisu karabinjeri odveli u svoj klub.
I konacno dosla je ta finalna utakmica, na teren su izasli igraci a na klupi su bili menso, cari, fahre, segment i jos neko ne mogu se sjetiti. Ponovo se obratio oficijelni spiker, ali ovaj put navijačima sljedecim rijecima: "Molimo vas da ne bacate nista ispod stolica, da ne bi mi radi vas troje kasnije morali cistiti kopletne tribine" i uslijedile su burne reakcije navijaca. Zvuk pistaljke narusio je ubrzano disanje nasih igraca  koji su se dobro zagrijali i buku sa tribina, sto je ujedno i bio znak da utakmica pocinje. U utakmicu smo usli maksimalno oprezno, bazirajuci svoju igri na defanzivi, sto ce nam se kasnije i isplatiti. Dok je njihova ekipa vise preferirala ofanzivnu igru. Uz bezbroj prilika i sa jedne i sa druge strane golova ipak nije bilo. I dolazimo do otprilke sredine prvog poluvremena kada jedna degazirana lopta od njihove odbrane dolazi do tamnoputog napadaca, koji je prihvata na grudi, drzi je na grudima jedno 5-6 sekindi i zatim je spusta na zemlju cekajuci da ga neko napadne. Nas desni bek na sam povik trenera pridji blize igracu, zalijece se na tog tamnoputog carobnjaka koji mu loptu provlaci kroz noge i pocinje sa njom da zonglira, zatim dolaze jedan po jedan iz nase zadnje linije da ga zaustave, no medjutim sta se desava ni jednom ne polazi za nogom da mu oduzme loptu, ubrozo je uslijedila konsolidacija nase zadnje linije koja se transformisala u krug a u krugu onaj crnac sa loptom. I nasi su igraci poceli brojalicu eci peci pec... ko ce ga prvi napasti, dok je on i dalje zonglirao sa loptom u centru kruga, posto nisu nikako mogli da se sloze ko ce prvi da ga napadne krenuli su svi istovremeno sto je i bilo fatalno (kao kad vukovi napadnu), ali ovaj put vukovi su naletili na tvrd orah (zube slomih al ga ne polomih) i poslije tog drugog napada na crnca nista se novo nije desilo osim sto su nasi igraci sad trcali u krug oko njega, valjda su kontali da ce mu se zanebesati i stekao se dojam da se vozaju na ringispilu. A za to vrijeme na nasoj klupi se prolamao gromoglasan smijeh vec pomenutih rezervi (zamjenski igraci). Gdje su bili kritikovani rijecim trenera, citiram: "E necete sad ni jedan uci, ljudi tamo ginu a vi se smijete", (ja sam znao da necu uci 100% pa i da smo vodili 100:0, dok za druge nisam siguran)
"Ne znajuci sta cemo mi smo odgovorili treneru: Ne treneru oni ne ginu, oni se vozaju  na besplatnom ringispilu i to je pva besplatna stvar koja im se desila", jer od vadjenja pasosa do ove utakmice sve smo morali platiti. Znaci jedino taj crnac je imao samilosti da nas besplatno provoza jedno 5-6 minuta. Trener opet nije ostao dosljedan sebi, pa je uveo  jednog igrača sto se smijo - Čarija. 
Utakmica se zavrslia 0:0, a tako je bilo i poslije produzetaka, nako cega su se Izvodili penali. Izvelo se tacno 22 penala sa obje strane, tj. stimalo se da mi pobijedimo. I opet je onaj spomenuti crnac promasio penal i razbio glavni reflektor usljed cega smo ostali bez osvjeljenja. Primili smo pehar, na kojem je vec bilo ugravirano "NK LOKOMOTIVA", OTISLI SMO POZDRAVITI PUBLIKU SA OLE O LEO LEO LE... I SKAKALI, I JA SAM VALA SE VESELIO KAO DA SAM I IGRAO, AL KAD SAM VIDIO DA NA TRIBINAMA NEMA NIKOGA, POSKOCIO SAM JOS JEDNO DVA -TRI- PUT I OTISAO U SVLACIONICU nema smisla pozdravljat tribine. Bila je neka mala zakuska poslije utakmice, gdje su opet ona oficijelna sranja...A u medjuvremnu je neko ukrao i jednu loptu.
Kuci smo se vratili sljedeceg dana, bez ikakvih problema , na granici nas je cekao onaj nas autobus, bio je tu i onaj restoran u koji smo sad ulazili al samo da pisamo. Sa sobom smo ponijeli puno uspomena i obecanja s njihove strane da ce ovaj turnir postati tradicionalan i da ce i oni nama doci. Al talijani izgleda ne vole tradiciju. Usput smo slušali neku muziku i pili vino, da je kojim slucajem Igor Vukojevic tada snimio onu pjemu Ringispil i nju bi slušali! Hvala.

07.07.2009.

Dzeko 1-0,Dzeko 1-1

Za 8 dana ce biti tacno 9 mjeseci i 3 dana od kako bih u Istanbulu na utakmici,ovom prilikom zelim Dzeki brz oporavak od povrede,a uskoro jos mnogo fotografija sa tekme u Istanbulu te ekskluzivne fotografije Lokosa sa utakmice u Zenici BIH-Jermenija.Pozdrav

07.07.2009.

Docete vi u Mir'cinu

77408706pb4.jpgCuvena "petobanka"faca naseg pojacanja

Admir Vladavić, fudbalski A reprezentativac Bosne i Hercegovine, kao što je miricani.blogger.ba  i najavio potpisao je danas ugovor koji će ga sa Lokomotivom iz Miricine, aktuelnim najsmjesnijim timom na kantonu  vezati do 2011. godine.

Naš internacionalac danas je podvrgnut medicinskom pregledu kod doktorice Emine, a nakon toga i zvanično je predstavljen kao novo pojačanje ekipe koja će u ovoj sezoni jurišati na deveto mjesto u drugoj ligi divlji zapad.

Vladavić će kao i u Žilini nositi dres sa brojem 25, a odmah nakon potpisivanja ugovora prijključio se novim saigračima u paraslici koji se već uveliko pripremaju za novu sezonu.

„Imao sam još nekoliko ponuda, ali poziv iz Mir'cine, jednostavno se nije mogao odbiti. Radi se o toliko smijesnoj  ekipi da sam vec pisn'o u gace i koja ima velike ciljeve. U klubu su mi rekli da je cilj dobro nasmijati raju koja dolazi na utakmice. To je veliki izazov i učiniću sve da pomognem u tome“, izjavio je Vladavić odmah nakon potpisa ugovora.

Na službenoj stranici Lokomotive, bivši igrač Veleža, Željezničara i Žiline predstavljen je kao ofanzivni veznjak koji ima osmijeh od uha do uha i koje takodje moze da se smije  i po lijevoj i desnoj strani. Naš internacionalac za Lokomotivu vjerovatno će debitovati 10. jula kada će „lokosi“ na lugo'ma igrati prijateljsku utakmicu protiv slavnih Sedam mladih rudarjev iz Krusevice.

Najveće zvijezde Lokomotive trenutno su Jusinjo, nekadašnji prvotimac Donje Tramosnice , te Vahid Halilhodzic pomocni trener u nasem klubu. Sa Vladavićem u ekipi i Jusinjo bi mogao doci do izrazaja.Na kraju predstavljanja  u salonu zabavnih igara kod vepajla Vladavic je u jednoj recenici porucio nasim rivalima u narednoj sezoni: "Docete vi u Mir'cinu!."

Sa najnovijim vijestima javljamo se uskoro.

07.07.2009.

Pokoja o reprezentaciji

Moguć ogled s Tajpehom

 

Molbu za odigravanje prijateljske utakmice u avgustovskom FIFA terminu poslali smo na desetak adresa i još čekamo odgovor, rekao je Sulejman Suljo Softa, predsjednik Fudbalskog/Nogometnog/loptarskog saveza BiH. Iako Softa nije mogao potvrditi o kojim se tačno državama radi, iz bh. kuće fudbala saznali smo da su osim evropskih zemalja molbe otišle i na adrese na drugim kontinentima.

 

- U opciji je desetak potencijalnih protivnika. Intenzivno radimo na tome da bh. A reprezentaciji osiguramo kvalitetnog rivala za FIFA termin 12. avgusta, što će biti posljednja provjera pred nastavak kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici. Iako još ne znamo koja će se ekipa suprotstaviti izabranicima selektora Bigoslava Bigeta Bigica, sigurno je da termin nećemo propustiti, te da će utakmica biti odigrana", istakao je Pero Sprzo, potpredsjednik N/FS BiH.

 

Sprzo ne isključuje ni mogućnost odigravanja prijateljskog ogleda protiv reprezentacije neke od super jakih svjetskih loptackih sila.

 

- Glavnu riječ po pitanju prijateljske utakmice imaće selektor Bige, jer on najbolje zna koja bi ekipa najviše odgovarala uoči važnih utakmica kvalifikacija koje su na rasporedu u septembru. Za avgustovski termin u opciji je bio i meč s Holandskim Antilima,ali oni su nam se javili i rekli da trenutno ta drzava ima 9 stanovnika ,mislili su da ce do avgusta roditi se jos dvoje  da naprave bar fudbalski tim ali zena koja je nosila blizance upala je sa sijena i ta utakmica je morala biti odlozena.Ne isključujemo ni mogućnost igranja s nekom od zemalja iz vrha svjetskog fudbala, kao naprimjer s Tajpehom. S njihovim fudbalskim savezom imamo odličnu saradnju i lako bismo se mogli dogovoriti, ali o svemu mora odlučiti selektor", dodao je Pero Sprzo.

 

Naša najbolja fudbalska reprezentacija u septembru, u kvalifikacijama za SP, gostuje u Armeniji, te dočekuje Tursku. Izabranici selektora Bigeta u oktobru će gostovati u Estoniji, te istog mjeseca dočekati aktuelne prvake Evrope Špance.Na slici vidite ekskluzivnu fotografiju selektorovog slavlja nakon pobjede u Belgiji.

07.07.2009.

Jusinjo :-"Zaceram vise i treneru"

Na slici na lijevoj strani vidite Jusinjovu nogu.Toliko je brz da ga ni foto objektiv ne moze da uhvati.Slika preuzeta sa www.nklokomotiva.blogger.ba

Dok selektor Bingulica  muku muči sa pronalaskom adekvatnih rješenja za zadnju liniju naše najbolje fudbalske selekcije, u Miricini, u rodnom mjestu Muhidina Alica, Miricani fudbalski odgajaju Jusinja, stopera FK Lokomotive.

Rođen pred sami rat, 24.11.1990. godine u

Gracanici, Jusinjo je sa svojim roditeljima bježavši od agresije skrasio se u ornjoj Mahali te tu započeo svoje prve fudbalske korake.

Defanzivni igrač, stoper, u razgovoru za naš blog govori o svojoj karijeri te željama da zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Po dolasku u Gornju Mahalu kako počinje Vaša karijera?

"Do sada sam nastupao za mlađe kategorije  Donje Tramosnice,  te kasnije prelazim Gornju Tramosnicu. Zapažen od skauta dobivam poziv FK Nahvioci da bi u decembru 2004. godine dobrim nastupima izborio prelazak u FK Lokomotiva. "

Da li ste nastupali za reprezentaciju BIH?
"Da, nastupao sam za bosansku U19 reprezentaciju, odnosno za selekciju juniora BIH.

Sa njima sam nastupio i na balkanskom prvenstvu, a također, odigrao sam i jednu utakmicuza U-21 tim BIH protiv Ugande."

Jeste li zadovoljni statusom u klubu, da li razmišljate o odlasku ?
"Pa meni je super ovdje, dobro se osjećam i za sada sve ide odlično. Nisam standardan jer nisam bas na Ti sa trenerom ekipe,zato sto mi uvijek palamudi* kako treba da igram i kako sam mlad i da ce doci moje vrijeme.Zaceram mu ja vise i mladosti.

Ostat ću još ovdje u Miricini da se razvijam, a čekat ću dok ne dođe neka prava trenerska ekipa.Ipak, Ponavljam, sretan sam ovdje i nigdje mi se ne žuri."

Nadate li se nastupu na svjetskom turniru RAZGALICA ukoliko Lokomotiva izbori mjesto tamo?
"Ne želim da se namećem preko medija, ali naravno da mi je želja igrati na tako znacajnom natjecanju. To nije rezultat posljednjih dobrih extra smijesnih igara nase ekipe, nego moja životna želja od malih nogu. Ipak, još uvijek je rano da očekujem standardno mjesto u A ekipi jer smatram da samo najbolji igrači, potpuno razvijeni bi trebali predstavljati svoju ekipu." iskren je Jusinjo u razgovoru za miricani.blogger.ba

Inace,nas blog je pokrenuo anketu da vidimo puls naroda u vezi reaktiviranja martovskih veceri.Ukoliko anketa da pozitivne rezultate,sledece godine u Julu pocinju  nove "Martovske veceri".

Pozzzzzzzz

07.07.2009.

Zastitni znak naseg radi(j)o(n)a

Tacno za sest dana nas radi(j)o slavi sedam dana postojanja.Povodom toga od danas nas radi(j)o je dobio i logo kojeg imate priliku da vidite.

I da,imate selam od Grafitea.

Pozdrav za sve Miricane gdje god da su.

06.07.2009.

P P P al se ne moze cuti

Evo i tri Dzoove(Pipa) rijeci koje pocinju sa slovom P

1.Tica

2.šenica

3.čela

Nema sta ,Dzo nam je originalan.doduse te tri su i nase rijeci,mnogih od nas.Pozdrav za sve Miricane gdje god da su.

06.07.2009.

Stigla zamjena za Segmenta

Agic(kalemar) me prodao u Lokomotivu
 
 

Bh. re­pre­zen­ta­ti­vac i do­ju­če­raš­nji igra­č vi­ce­prva­ka slovacke Ziline, Admir Vla­da­vić, ka­ri­je­ru će nas­ta­vi­ti u re­do­vi­ma nase Lokomotive. Sve se odvi­ja­lo brzo i pre­ci­zno. kako javlja radio Opanak nasi ni­su ni­šta pre­pu­šta­li slu­ča­ju. Pra­ti­li su Vla­da­vi­ća, a on­da do­da­tne in­for­ma­ci­je po­tra­ži­li kod naj­kom­pe­ten­tni­jih osoba  ,Bigeta i Emina Buljka.

-Dres Lokomotive no­sit ću tri go­di­ne - pot­vrdio je rano jutros za nas radio Vla­da­vić, ko­ji se vo­zi­kao po Miricini u svom varburgu sa "im­pres­sa­ri­jem" i pri­ja­te­ljem Dzoom Grdosnim.

Što se vi­si­ne tran­sfe­ra ti­če, ne­zva­ni­čno, ra­di se o 2.5 kile meda od Camila brice, me­đu­tim, Vla­da­vić to ni­je mo­gao pot­vrdi­ti.

- Stvar­no, ni­ti još uvi­jek znam, ni­ti me in­te­re­su­je ko­li­ko je Lokomotiva ponudila meda. Vje­ro­va­tno mno­go vi­še ne­go li Bo­hum i Vi­sla Kra­kov, či­je su po­nu­de glat­ko do­bi­je­ne.U kuloarima se moze cuti da su Wisla i Bohum ponudili po kanticu jabukovog dzema.

Što se ti­če Lokomotive, Vla­da­vić je još pro­šle se­zo­ne do­bi­jao si­gna­le od mirickih izvidjaca.

- Zvjez­dan Mi­si­mo­vić mi je još pri­je po­la go­di­ne re­kao da su nje­ga zva­li Mistra i Encilo Vila i ra­spi­ti­va­li se za me­ne. Znam da me Mi­si­mo­vić na­hva­lio, baš kao i Ha­san Sa­li­ha­mi­džić, ko­jeg su ta­ko­đer pi­ta­li za me­ne. Obo­ji­cu je zvao i Morgan nji­hov biv­ši sui­grač iz Ba­jer­na, mi­slim da je on sa­da di­re­ktor Umela. Su­de­ći po brzi­ni ko­jom se sve odi­gra­lo, Bra­co i Mis­ke ni­su šte­di­li kom­pli­men­te na moj ra­čun.

Vla­da­vi­ćev no­vi klu­b igrat će kva­li­fi­ka­ci­je za svjetsko prvenstvo ragalicara, i to već 14. ju­la, a pro­ti­vnik je ir­ski FC Mc'funny. Če­ti­ri da­na ra­ni­je, Vla­da­vić će ima­ti pri­li­ku da na­vi­ja­či­ma Lokomotive po­ka­že šta zna, i to ni ma­nje ni vi­še ne­go pro­tiv Slozne Brace iz Previla.

-Da, 10. ju­la igra­mo "ge­ne­ral­ku" pro­tiv Previljana, uoči po­čet­ka kva­li­fi­ka­ci­ja za ovo svjetkso prvenstvo. Su­per pri­li­ka da se pred­sta­vim na­vi­ja­či­ma - ka­zao je  Admir Vla­da­vić, ko­ji bi se već da­nas tre­bao po­ja­vi­ti na tre­nin­gu naseg tima.

 Me­đu ­Lokosima vla­da ve­li­ko za­ni­ma­nje za Vla­da­vi­ća, ko­ji je na­jav­ljen kao ve­li­ko po­ja­ča­nje.

Mito Zakunic

 

05.07.2009.

Cijele-Pole

U srijedu izbor direktora

 

Nakon što je v. d. direktora Lokomotive Hasanica Jebivjetric podnio ostavku, na Lugo'ma su u potrazi za čovjekom koji će obavljati ovu funkciju. U Repistima je održana sjednica Izvršnog odbora na kojoj je razgovarano i o ovoj temi, no konačna odluka sačekat će srijedu kada je zakazana sjednica Predsjedništva. U Lokomotivi ne kriju kako bi na direktorskoj poziciji najradije vidjeli Enesa Hociku, nekadašnjeg oruzara, magistra ekonomije, koji trenutno obavlja funkciju direktora udruzenja ribarsko drustvo "Mrdza" iz Celica.


- Istina je da želimo Encajla,kako ga od milja zovu jer im valjda treba nesto od njega, na toj funkciji, no problem je što tražimo profesionalca s punim angažmanom u klubu.A znamo i da Celicani iz kluba ribara  mnogo vjeruju Encajlu. Obavit ćemo još neke dogovore pa odlučiti, a na sjednici Predsjedništva trebali bismo imenovati novog direktora - rekao je predsjednik  Lokomotive Kurajber Baturic.


Prema riječima prvog čovjeka Lokomotive, situacija u klubu je sve povoljnija i pored toga što je novo rukovodstvo stiglo u najgorem mogućem trenutku, pred početak priprema.


- Iako smo krenuli u 12 i pet, a ne u pet do 12, sve ide po planu. Pronašli smo sredstva za pripreme, bit će i za pojačanja, ekipa odlično radi u Paraslici i nadamo se da ćemo u sezonu ući mnogo bolji nego prošle godine. To će donijeti nove izvore prihoda, xafsing,cikmina treba da krene sa radom,dobro nam i na pijaci ide krenula je dobro i prodaja sira i kajmaka,ma sve ko u pjesmici pa hajd de  - govori Kurajber.


Četiri igrača ni za bature nisu


U Paraslici je menadžer i trener kluba  Jose Muginjo postigao dogovore sa četiri nova igrača, koji bi naredne sedmice trebali  napustiti klub.Tatomir Pilanic,Mehmedalija Smotanski, Dzad Isunic i Asim Panika trebali bi otici  na posudbu u filijalu naseg kluba Donju Tramosnicu koja se takmici u poluopstinskoj ligi Kalesije.

trenutak kada DZeko se oprasta od Grafitea

                                  Idji bolan dol' da vidis meraka

Na probi se nalazi  Brazilac Grafite,koji ima veliku zelju da zaigra za nasu reprezentaciju.Kada je cuo od Pjanica koji je prosle sezone igrao u Lokomotivi kakva je atmosfera u i oko naseg kluba bez razmisljanja je upalio  svoga tristaca i iz grada vukova  doleputao u nas kabare.Intervju sa Grafiteom mozete citati sutra a isti mozete slusati na nasem najslusanijem lokalnom radiju.Naravno Radio "Opanak".Urednik radijskle sportske emisije sutra ce biti Mito Zakunic.

 

05.07.2009.

Spahic vs nedoumica

Emir Spahić: Lokomotiva ponudila fantastične uslove

Cuveni Miricki lokalni radio"opanak" objavio je prije nekoliko minuta da Emir Spahić prelazi u Lokomotivu iz Miricine. Da u tome ima istine, potvrdio je dolazak našeg reprezentativca u nase malo mjesto . Nakon dva dana u Monpeljeu, Spahić je navratio do Miricine, gdje će, kako kaže, dobro razmisliti o ponudi naseg kantonalnog drugoligasa.


- Još ne mogu reći ništa konkretno. Dva dana cu biti gost predsjednika kluba. Razgovarati cemo, obici cu i dovista i paraslicu,sutra navece sam pozvan na sijelo na Marinovcu gdje me ceka Cigo sa svojom klapom,gore mi priredjuju neko iznenadjenje ali ne zele da kazu o cemu se radi. Morat ću još dva-tri dana poslije svega razmisliti da li cu potpsati ugovor sa ovim simpaticnim klubom.


Naglašava kako je veoma zadovoljan onim što mu je priredjeno u Miricini.


- Uvjeti su fantastični. Plaća je super, a dali bi mi i opciju da biram na koliko ću potpisati. Ugovor na jednu godinu odlično bi mi došao, jer nisam normalno trenirao sa prvim timom još od aprila. Ta godina poslužila bi mi da se vratim u top-formu - ističe Spahić,koga smo zatekli kako ispija pivu pred Bosninom trgovinom sa Sojom i Bigeom.


Kapiten reprezentacije BiH, koji je od raskida saradnje sa moskovskim Lokomotivom bez kluba, kaže da ima još nekoliko opcija.Ali nakon sto jre popio jos koje pivo rekao je da ce najvjerovatnije ostati u Miricini.


- Ne bih govorio o čemu se radi, ali imam tri-četiri piva da popijem . Vidjet ćemo šta će se od svega toga obistiniti - dodao je naš fudbaler.


Lokomotiva će sljedeće sezone igrati u Drugoj ligi TK grupa divlji zapad, nakon što je prošle sezone zauzeo deseto mjesto mjesto na tabeli iste lige.

05.07.2009.

Vaha u Miricini do daljnjeg

Halilhodžić : Ne idem u Portsmut ostajem pomocni trener Lokomotive

 

Definitivno sam odlučio, ne idem u Portsmut. Ostajem pomocni trener u Miricini, rekao je naš proslavljeni fudbalski stručnjak Vahid Halilhodžić iz Mostara na početku telefonskog razgovora za "radio opanak".


Smijehom do zdravlja


Tako su riješene dileme ostaje li Vaha na kormilu najsmjesnije bosansko herecegovacke ekipe  ili odlazi u englesku Premijer ligu, što mu je dugogodišnja želja.


- Ipak je veći izazov voditi jednu ovako smijesnu ekipu u Drugoj Ligi TK nego trenirati klub u Engleskoj. Mojoj odluci umnogome su doprinijele i molbe najvećih zvijezda Lokomotive,Seme Mehdijinog,Spahije,Imama Piplice i ostalih koji su insistirali da ostanem. Bilo je, zaista, dirljivo čitati njihove poruke u kojima kažu da sam uspio doprinijeti da smo sada bez premca najsmjesnija ekipa. Nisam imao kud nego naci Habiba,puhnuti mu i uslišiti njihove molbe. U septembru i oktobru ovaj cirkus pocinje ispocetka, gdje imamo velike šanse da se plasiramo na smotru najsmejsnijih  selekcija svijeta. Naime u junu sledece godine je cuveni svjetski turnir popularno nazvan "RAZGALICA". Imamo velike ambicije na tom takmičenju - istakao je Halilhodžić.


Vaha je namjeravao da jedan dio odmora provede u Kupusovom gaju, ali će to morati malo pričekati.


                                        Usr'o sam se ko grlica
- Dok sam bio na proslavi povodom zavrsetka sezone u Miricini najeo sam se nekog kupusa ali izgleda da je bio malo ko ukiso,i dobio sam litavicu straha jedna,U jednom dahu nam je rekao Vaha dok je stenjao na WC solji. Imam virozu, a otrovao sam i stomak tako da primam peniciline. U krevetu sam već pet-šest dana. Moram još mirovati, a čim doktori kažu da sam ozdravio, dolazim u Miricinu - poručio je na kraju Halilhodžić.

                          Veliki dugovi engleskog kluba i ISMETOVACA


Portsmut je u velikim finansijskim problemima, što je jedan od razloga zbog čega Vaha nije želio na Otok.Takodje jos jedan od razloga je i cuvena "ISMETOVACA" rakija koje iz mrtvih dize.MAda nam Vahke to nije htio da prizna.


- Klub bi trebao kupiti Sulejman el-Fahim, biznismen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. No, pitanje je šta će od svega biti, jer su finansijski stručnjaci El-Fahima ustanovili da  Portsmut, navodno, duguje više od 100 miliona eura. Zbog toga je El-Fahim zatražio nove pregovore sa sadašnjim vlasnicima engleskog kluba - rekao je Vaha.

U sledecem postu intervju sa jos mnogim mongim mirickim zvijezdama i mjesecima.


sUZA sUZU gONI
<< 06/2010 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930


MOJI LINKOVI

VEKER

STA JE NA TELEVIZORU

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
14210

Powered by Blogger.ba